Home

DSC_0594_klein

Fiona Geraets helpt je op weg om de genezer in  jezelf te ontdekken en de veranderingen in je leven ter hand te nemen, die daar uit voort komen. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.

Weerstanden krijg je mee om je aan te ontwikkelen. Die kunnen zich op heel verschillende wijze kenbaar maken. Irritaties, obstakels, obstructies, niet behulpzame patronen, leefstijl, en ook ziektes. Het liefste kijk je weg van je eigen schaduw en laat je je liever verleiden om je aandacht op je zonnige kanten en je successen te richten. Je kunt met je weerstanden aan de slag gaan. Uiteindelijk ervaar je dan dat je dingen in jezelf hebt overwonnen en beleef je daaraan een gevoel van vrijheid, vrede, ruimte en ook geluk dat het je “gelukt” is, dat je in je FLOW bent gekomen.

Alleen vanuit liefdeskracht naar jezelf en de omringende wereld kunnen wonderen gebeuren. Het (her)verbinden met de bron in jezelf, je schaduw als je broeder omarmen, omdat die het geschenk van de heling in zich draagt. Dan is de genezer in je gewekt. Met bewustzijn kun je nu de keuze maken wat je in je leven fundamenteel wilt veranderen en creëren.

Ik wil je inspireren om je eigen genezer te worden, door het je (opnieuw) verbinden met je hart, je innerlijke wijsheid. Door het transformeren van blokkades in je lichaam, hart en ziel en  de veranderingen die daardoor ontstaan te integreren in je leven. Met mijn mogelijkheden en levenswijsheid help ik je op weg.

Fiona Geraets en Innerwise 

Ik ben in 1954 geboren. Inmiddels ben ik voor de tweede keer getrouwd. We leerden elkaar kennen, omdat we beide imkerden en op zoek waren naar een manier van imkeren waarbij het gaat om de bijengezondheid. We hebben samen 9 kinderen en al bijna 9 kleinkinderen waarvan er één is overleden. Wat een rijkdom!

Ik had al een hele werkbiografie achter me in de antroposofische gezondheidszorg. Het grootste deel daarvan heb ik gewerkt in de heilpedagogie en sociaaltherapie (met mensen met een beperking, van baby’s tot en met senioren), vervolgens in de verslavingszorg /psychiatrie en de ouderen/verpleeghuiszorg. Alle denkbare functies heb ik daar vervuld. Misschien was ik wel een fluisteraar voor de mensen met beperkingen, die ik een stem gaf door 21 jaar lang ook opleiding te verzorgen, hoe met hen om te gaan.

Na de tweede burn-out in mijn leven, het verzorgen en begraven van mijn beide ouders, waren het de bijen die mij hielpen om weer een gezonde nieuwe basis in mijn leven te vinden. De verbinding met de natuur, met de bijen, met de seizoenen, was als een  opnieuw ontwaken. Dit leerde mij ook op een nieuwe manier naar de mensenwereld te kijken.

Toen ontdekte ik Innerwise en Innerwise ontdekte mij. Ik werd gevraagd om mentor te worden, toen ik de cursussen volgde om coach te worden. Vervolgens ben ik door Uwe Albrecht persoonlijk getraind en gecertificeerd als mentor en wordt ook jaarlijks door hem bijgeschoold.

Ik was mijn leven lang op zoek geweest naar elementen voor het genezen, die ik bij Innerwise vond. Een vreugde van herkenning was dat.

Innerwise biedt technieken om aan thema’s te  werken en een diep transformatieproces in de persoonlijkheid te ondersteunen en zo gezondheid en innerlijke rust te vinden. Alle thema’s, die je in jezelf tegenkomt en waar je aan hebt gewerkt, maken je gelukkiger, vrijer. Iedere keer weer een bevrijdingsfeest! De wil om met de eigen thema’s aan de slag te gaan, is uitgangspunt om met Innerwise te kunnen werken.

Mijn hele leven was altijd doordrenkt van muziek. Met Innerwise werken is als het werken met muziek voor mij. Alles is klank. We kunnen de thema’s in ons leven ook als disharmonische elementen zien, die weer in harmonie mogen komen.

Gelukkig  is er nu sprake van een grote transformatie in de houding van steeds meer mensen t.a.v. de gezondheidszorg.

De houding die we hadden en gedeeltelijk nog hebben t.a.v. ziekte is, dat we er geen last van willen hebben. Snel onderdrukken en het gewone leven kan zijn voortgang vinden. We halen een receptje bij de dokter. Voor ieder kwaaltje een medicijn, dat ons ook nog dient te genezen. We besteden onze ziekte uit aan het systeem van de gezondheidszorg, die een diagnose behandelcombinatie heeft uitgedacht, waarbij het financiële plaatje in grote lijnen leidend is t.a.v. waar jij recht op hebt als patiënt. Verzekeraars houden op die wijze controle over de uitgaven in de zorg, die zij moeten vergoeden. De oplossing van het probleem ligt zo buiten ons.

We geloven ook niet meer klakkeloos de uitkomsten van z.g. wetenschappelijk onderzoek en de behandelingen die op basis daarvan in de reguliere zorg worden aangeboden, inclusief medicaties ter bestrijding van symptomen.

Dat ziekte of symptomen er zijn en ons een signaal afgeven over de toestand waarin we verkeren en daarmee ons uitnodigen om daar iets mee te doen, om daar verantwoordelijkheid voor te nemen; daar beginnen we nu wakker voor te worden en meer naar te leven. De leefstijl is daarbij ook een wezenlijk onderdeel van gezondheid en ziekte geworden.

Wat het vraagt, is een wakkere geest, om zelf te onderzoeken wat er scheelt en te bekijken wat het juiste antwoord daarop is.

Het is belangrijk de focus die meestal naar buiten gericht is, op de binnen wereld te richten. De eigenwaarde van binnen te voelen. Daar antwoord op onze vragen te krijgen.

Homo Sapiens heeft ons gebracht waar we nu zijn als maatschappij. De Homo Integer is nu nodig om de maatschappij als zodanig weer gezond te laten worden.

Voor de hierboven beschreven zaken heeft Innerwise antwoorden ontwikkeld, waardoor jezelf in vrijheid aan heelheid kan werken, voor jezelf, je dierbaren, de maatschappij, de levende natuur, moeder aarde.